Advies

Maatschappelijk Vastgoed is een sector waarin momenteel veel ontwikkelingen gaande zijn. Enerzijds komt dit voort uit de staat waarin veel van de in de jaren 70 gerealiseerde voorzieningen op het gebied van sport, zorg en welzijn zich momenteel bevinden. Waarbij de betrokken partijen het gevoel hebben of krijgen dat er iets moet gebeuren. In  veel gevallen gaat het hierbij ook nog om locaties die een centrale rol hebben in het directe woongebied en daarmee een belangrijke factor zijn in de beleving en uitstraling van de betreffende woonomgeving. Anderzijds is de rol van de overheid de afgelopen decennia gewijzigd. Overheden en publieke partijen richten zich steeds meer op hun rol van het mogelijk maken van maatschappelijk gewenste voorzieningen en blijven steeds vaker weg van de voor hen lastige exploitatie rol. In de praktijk blijken deze ontwikkelingen te resulteren in vraagstukken omtrent de volgende onderling samenhangende aspecten :

 

-         Vaststelling en realisatie gewenst voorzieningniveau

-         De rol van de overheden en publieke partijen

-         Mogelijke samenwerkingsverbanden

-         Financieringen, risicoanalyses en vergoedingstructuren

-         Optimalisering grondopbrengst en exploitaties

 

Vanuit de integrale en creatieve aanpak die wij binnen Antwood hanteren zijn wij in staat u bij deze vraagstukken te ondersteunen. Voor zowel publieke als private partijen die zich vanuit hun positie herkennen in deze uitdagingen is Antwood de adviserende partij die u zoekt.