Antwood

Antwood bedenkt, adviseert, bouwt, belegt en beheert in hoofdzakelijk maatschappelijk vastgoed, met aandacht voor duurzaamheid. Als “full service partner” is zij in staat om projecten van initiatieffase tot exploitatie te begeleiden en vorm te geven. Vanuit een transparante wijze van opereren en op basis van wederzijds vertrouwen kan Antwood, in samenwerking met (publieke) partners, komen tot een maximaal voorzieningenniveau ten gunste van de samenleving.
De nauwe contacten met dienstverleners op het gebied van zorg en sport zorgen er voor dat zij na realisatie van het vastgoed ook vaak in staat is om de exploitatie te organiseren.
Antwood is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van drie ondernemers met ieder hun eigen ruime ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling en vastgoedexploitatie. Per 2019 is Willem van Mierlo volledig eigenaar van het bedrijf en hebben de andere initiatiefnemers een adviserende rol.