Dialysekliniek

Een behandeling in huiskamersfeer.

variabele

Anno 2012 moeten veel nierpatiënten nog steeds hun spoelingen een aantal keren per week in een kille klinische ziekenhuisomgeving ondergaan. Dat dit ook anders kan toont Antwood aan met haar ontwerp voor een dialysekliniek met huiskamer ambiance. Naar voorbeeld van een dialysekliniek in Beilen heeft Antwood voor de ziekenhuizen Hardenberg en Emmen een uitwerking gemaakt van een prettiger behandelcentrum voor nierpatiënten.