visie

In de huidige economische situatie zijn particulieren, bedrijven maar ook overheidsinstanties zeer alert en kritisch op hun uitgavenpatroon. Desalniettemin is er een groeiende maatschappelijke behoefte aan kwalitatief hoogstaande en duurzame voorzieningen.

Antwood heeft een vastgoedconcept ontwikkelt voor bedrijven en overheid op het gebied van welzijn, gezondheid, sport en leisure eventueel in combinatie met Het Nieuwe Werken. Dit concept is gebaseerd op het optimaliseren en betaalbaar maken en/of houden van de exploitatie van maatschappelijk gewenste voorzieningen. Om dit mogelijk te maken wordt gestreefd naar clustering van deze voorzieningen om de centrale functie en commerciële mogelijkheden te vergroten. Bij nieuwbouw of herontwikkeling zal in de ontwerpfase al worden uitgegaan van maximale duurzaamheid wat vereist en mogelijk is gelet op de locatie en toepassing. Verder wordt er gezocht naar het creëren van kostenverlaging van de vaste exploitatiekosten d.m.v. het in combinatie realiseren van commercieel vastgoed of woningbouw. Dit zonder de factor duurzaamheid uit het oog te verliezen. Het ontwikkelingsresultaat uit al deze activiteiten kan dan terugvloeien naar de minder commerciële activiteiten wat maatschappelijke voorzieningen vaak zijn.

Deze visie maakt het mogelijk om te komen tot een voorzieningenniveau dat hoogwaardig, functioneel en aantrekkelijk is! Hiermee wordt direct waarde gecreëerd voor zowel de gemeente alsook de directe omgeving. In dit kader kan Antwood ook uw partner zijn voor wijk- of gebiedsontwikkeling waarbinnen een hoogwaardig en duurzaam voorzieningen niveau gewenst is.